top of page

Train Your Brain To Build Resilience

Updated: Mar 1, 2020


ฝึกสมองคุณให้พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆในชีวิต

หัวใจของการฝึกฝนสมองให้พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆในชีวิต คือ #การสร้างนิสัยหรือทักษะใหม่ #New_Habits_Skills


การทดลองสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิต ผ่านการออกแบบชีวิตและรู้จักใช้ชีวิต ด้วยการพาตัวเองไปอยู่ที่ขอบของ Comfort Zone (Growth Edge) เพื่อให้ ความกลัว กรอบความเชื่อ อารมณ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในสมองของคุณปรากฎตัว แล้วตั้งคำถามที่ท้าทายต่อกรอบความคิดความเชื่อเดิมของคุณ เช่น คุณอาจจะค้นพบว่า คุณมีความเชื่อว่า “ฉันต้องถูกเสมอ” เมื่อคุณตั้งใจพัฒนาทักษะ Deep Listening คุณอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่า


  • ความเชื่อนี้ให้ประโยชน์อะไร?

  • คุณมักตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างไรเวลาที่มีความเชื่อนี้?

  • เวลาที่คุณทำตามความเชื่อนี้ส่งผลกระทบทางบวกและลบต่อชีวิตคุณอย่างไรบ้าง?

  • ถ้าคุณเป็นอิสระจากความเชื่อนี้ได้บางเวลา ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร?

  • ถ้าความเชื่อนี้ยังอยู่ ทำอย่างไรให้ความเชื่อนี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น?


คุณจะเจออะไรบ้าง? เมื่อตั้งใจสร้างนิสัยหรือทักษะใหม่ๆเคล็บลับในการออกจาก Comfort Zone คือ การยอมรับความจริงในตัวคุณ เช่น เวลาคุณตั้งเป้าหมายอะไร กลับมองเห็นแต่ความล้มเหลวรออยู่ปลายทาง ถ้าคุณมีความคิดเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เป็นเรื่องธรรมดา         


ลองถามกับตัวเองว่า “ถ้าล้มเหลว สิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไร?” ถ้าคำตอบที่ได้ ไม่ได้ทำให้คุณถึงตาย  คุ้มที่จะเสี่ยง  ก็เดินหน้าต่อเลยครับ


การเดินทางสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างนิสัยหรือทักษะใหม่ โดยธรรมชาติคุณจะผ่าน 4 ช่วง คือ


ช่วงที่ 1 คุณจะยังไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไร เมื่อคุณเร่ิมตระหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นอะไรบางอย่าง คุณจะเริ่มต้นหาทางพัฒนาตัวเอง


ช่วงที่ 2 เมื่อคุณตัดสินใจลงมือทำอะไรสักอย่าง ตอนแรกคุณจะรู้สึกยาก อึดอัด และอยากล้มเลิก เคล็บลับคือ “ก้าวต่อไปอย่าหยุด” ความรู้สึกยาก อึดอัด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน และจะเกิดขึ้นชั่วคราว ขอเพียงอดทนเดินหน้าต่อไป


ช่วงที่ 3 คุณก็จะรู้สึกว่าทำได้ง่ายขึ้น แม้ยังทำได้ไม่คล่องแคล่วนัก เคล็บลับในช่วงนี้คือ “การมีวินัยและปล่อยวางความคาดหวัง” คุณยังอาจรู้สึกหงุดหงิด ติดขัดบ้าง  


ช่วงที่ 4 หลังจากนั้นเมื่อคุณฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง คุณก็จะเร่ิมรู้สึกไหลลื่น ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้น จนในที่สุดคุณก็จะทำได้โดยอัตโนมัติ


เมื่อคุณเดินทางมาถึงจุดนี้ และมองย้อนกลับไปถึงก้าวแรกที่เร่ิมออกเดิน คุณจะค้นพบว่า “คุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิด” และคุณได้พัฒนาวงจรแห่งความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในตัวคุณ คุณจะรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น

กำหนดเป้าหมาย - เชื่อมโยงแรงบันดาลใจ - ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

104 views0 comments

Comments


bottom of page