top of page

มีอะไรที่ตัวคุณคอยวิ่งหนีมานานไหม?

Updated: Mar 1, 2020


มีบางสถานการณ์ไหม ที่อยู่ดีๆ ทำให้ สมองของคุณ Blank ไปเลย  บางคนก็บอกว่าเหมือนตัวชา  เหมือนถูก Freeze


ความไม่มั่นใจในเรื่องใดๆเรื่องหนึ่งเมื่อสะสมมานานจนเรื้อรัง และรู้สึกยากที่จะก้าวผ่าน สามารถฟื้นฟูความมั่นใจและพัฒนาทักษะใหม่ได้ 😃 ถ้าเข้าใจถึงต้นตอ เพื่อค้นหาอารมณ์ที่จัดการยากและสำรวจองค์ประกอบของอารมณ์นั้นๆของคุณ


อะไรคือสิ่งที่คุณมักหลีกเลี่ยงถ้ามีโอกาส?

 • พูด Town Hall

 • ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

 • นำเสนอในบอร์ดบริหาร

 • ไป Pitching งาน

 • สอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

 • พูดกับคนที่ตำแหน่งสูงกว่า

 • ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ Discuss ในการประชุมกับคนต่างชาติ

 • การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา

 • การให้ Feedback เพื่อการพัฒนา


เมื่อถึงวันที่อยากก้าวผ่าน ลองมาทำความเข้าใจถึงต้นตอของสาเหตุ


หลายคนมีประสบการณ์ในอดีตที่ยังคงฝังแน่นและส่งผลกระทบจนถึงปัจจุบันโดยไม่รู้ตัว สิ่งที่ทิ้งร่องรอยไว้ คือ ความรู้สึกกังวล หงุดหงิดง่าย ประหม่า กระสับกระส่าย  ไม่มั่นใจ หาทางเลี่ยง ผลัดวันประกันพรุ่ง มีเหตุผลสารพัด ตลกกลบเกลื่อน


อุปสรรคสำคัญของการบริหารจัดอารมณ์มีอะไรบ้าง?

 • อารมณ์ความรู้สึกท่วมท้น

 • ขาดความสามารถในการเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึก

 • ขาดความตระหนักรู้ถึงจุดบอดในการโต้ตอบโดยอัตโนมัติ


บางสถานการณ์สามารถกระตุ้นให้ใครบางคนเกิดอารมณ์ความรู้สึกท่วมท้นเกินขีดความสามารถในการรับมือ โดยที่ไม่ทันรู้ตัวว่าเกิดความรู้สึกอะไรขึ้น! (Amygdala Hijack) ในร่างกาย


อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมักซับซ้อนและผสมกันหลายตัว เช่น กลัว อาย กดดัน โกรธ 😡 น้อยใจ ผิดหวัง 😞 ทำให้เกิดความคลุมเครือ สมองรับมือได้ยาก


อาการนอกจากอยู่ดีๆ สมอง Blank ไปเลย    สิ่งที่ได้ยินและพบในการโค้ช เช่น พูดตะกุกตะกัก  พูดเหมือนคนติดอ่าง พูดอะไรไม่ออก ปากสั่น เกร็งมุมปาก กระพริบตารัวๆ หูอื้อฟังอะไรไม่รู้เรื่อง หูดับ ตาพร่า ปากแห้งคอแห้ง เข้าห้องน้ำบ่อย  เกิดผื่นแดง ไมเกรนขึ้น


กุญแจสำคัญในการพัฒนาตัวเอง คือ การพัฒนาประสาทสัมผัสในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกาย (Body Sensation) และใช้คำถามที่มีคุณภาพในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดขึ้น เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ที่ว่องไวต่อการตีความ ความคาดหวัง ความรู้สึกที่เกิดขึ้น


 • ตอนนี้กำลังเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นในร่างกาย?

 • ความรู้สึกนี้กำลังเกิดขึ้นที่ส่วนไหนของร่างกาย?

 • ความรู้สึกนี้อยากส่งสัญญาณมาบอกอะไร?


ถ้ามีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ตัวเราก็จะสามารถเลือกพฤติกรรมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้หลากหลาย สามารถหลุดออกจากการติดอยู่ในวงจรอุบาทได้ในที่สุด เพราะทุกครั้งที่เราสามารถรับรู้ Body Sensation ที่เกิดขึ้น เท่ากับเราได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและสมอง ทำให้ร่างกายและสมองสามารถตอบสนองต่อความตึงเครียดได้ดีขึ้น


เราก็จะสะสมประสบการณ์เชิงบวกต่อการเผชิญความตึงเครียด ทำให้เกิดความเชื่อมั่น รู้สึกมั่นใจในการเผชิญความท้าทายในชีวิต และเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยวิ่งหนีมานานได้ 😃 ชีวิตภายในรู้สึก  Flow มีพลังและคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
35 views0 comments

Comments


bottom of page