top of page

ใบเบิกทางสู่ความสงบสุขภายใน


อารมณ์ที่ตกค้างในร่างกายนั้นอยากไหลเวียนเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นพลังชีวิตให้เรา

จุดเริ่มต้นการเดินทางของอารมณ์ที่ตกค้างในร่างกาย สามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี


หลายคนน่าจะใช้เวลาวันหยุดไปนวดคอบ่าไหล่


อาการปวดตึงคอบ่าไหล่สามารถใช้เป็นประตูสู่การเดินทางของอารมณ์ที่ตกค้างในร่างกายสำหรับใครบางคนได้


ความเงียบสงบก็เพียงพอแล้วในการเริ่มต้นย่อยอารมณ์ (emotional processing) ที่ตกค้างในร่างกาย ที่เหลือก็เป็นผู้นำทางที่เคยมีประสบการณ์ไปถึงจุดที่ระบบประสาทอัตโนมัติเกิดการรีเซ็ตตัวสู่สมดุลใหม่


กระบวนการนั้นเรียบง่าย ขอเพียงผู้นำกระบวนการเดินตามและเกื้อหนุนให้คนตรงหน้าสามารถเชื่อมต่อเข้ากับศักยภาพภายในของตัวเองที่ถูกกดทับอยู่ และเปิดรับ body sensations ที่แปลกใหม่ เช่น รู้สึกชา จุก แน่น หวิวๆ รู้สึกเหมือนไฟฟ้าวิ่งอยู่ภายในร่างกาย


การติดตามพลังงานที่แปลกประหลาดเหล่านี้เป็นใบเบิกทางสู่ภาวะที่ร่างกายเกิดความสงบสุขภายใน


อารมณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว ได้รับการปลดปล่อยช้าๆ ด้วยความเมตตาที่เรามีให้ต่ออารมณ์ของตัวเอง เป็นประสบการณ์ของการปรับจูนสมดุลที่ลึกซึ้งในร่างกายและระบบประสาทอัตโนมัติ ทั้งในมิติของวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ


เมื่อมนุษย์สองคนช่วยกันประคับประคองพลังงานให้เกิดการไหลเวียนกระจายไปทั่วร่างกาย


ร่างกายก็จะเกิดการ shake เป็นการสั่นสะเทือนภายใน (internal vibration)


ทิศทางที่เป็นบวกของการสั่นสะเทือนนี้ ช่วยรีเซ็ตให้ร่างกายเกิดความสมดุลภายใน อารมณ์ที่ตกค้างได้รับการย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายกลับคืนสู่สมดุลที่ยืดหยุ่น (resilient balance)


เมื่อร่างกายได้ช่วยเราแล้ว ก็ขอให้เราหันมาช่วยร่างกายด้วย


หาทางปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต พัฒนาความสัมพันธ์และมุมมองที่มีต่อตัวเองสู่ทิศทางที่เป็นมิตรต่อจิตใจของตัวเอง


เมื่อตั้งหลักได้ ก็หาทางสู่ชีวิตที่ปรารถนาด้วยความเข้าใจในตัวเอง (self awareness)


84 views0 comments

Recent Posts

See All

คิดด้วยร่างกาย

การรับมือความเครียดในโลกปัจจุบันที่ผันผวนสูง ส่งผลให้สมองแบกรับภาระเกินกำลัง สมองเองมีข้อจำกัด ทั้งทางกายภาพและจิตใจ เช่น ประมวลความคิดได้ลดลงเวลาที่เหนื่อยล้า มีอคติทางความคิด รีบด่วนสรุป และสมองอาจม

Comentarios


bottom of page