top of page

คนที่มั่นใจในตัวเองเค้าใส่ใจอะไรกัน

Updated: Apr 21, 2023


ถอดบทเรียนเรื่องความมั่นใจของผู้นำจากองค์กรต่างๆที่มีโอกาสได้ร่วมงานด้วย


ความมั่นใจในตัวเองคืออะไร?


ความมั่นใจ หรือ ความเชื่อมั่นในตัวเอง


คนที่มั่นใจในตัวเองไม่จำเป็นต้องมั่นใจในทุกเรื่อง ไม่จำเป็นต้องความมั่นใจตลอด


ความมั่นใจที่พอดีของแต่ละคนหน้าตาแตกต่างกันไป ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของชีวิต


คนที่เค้ามั่นใจในตัวเองเค้าใส่ใจอะไรกัน


การรู้จักตัวเอง (Self-awareness)


# รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต (Personal Core Value)


# รู้ว่าตัวเองมีข้อดีข้อเสียอะไร


# รู้จักยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง


# รู้จักหาจุดสมดุลระหว่างเหตุผลและความรู้สึก


# รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองและคนอื่นที่ win-win


# มีการตัดสินใจว่าควรใช้ความพยายามไปกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดถึงจะมีค่ามากที่สุดกับชีวิต


# เมื่อทำอะไรผิดพลาด ก็รู้ตัว แล้วปรับปรุงแก้ไขแทนการอธิบายหรือโทษคนอื่น


# มองความล้มเหลวและอุปสรรคเป็นข้อมูล เป็นแรงจูงใจ เป็นการเรียนรู้


# โฟกัสการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง แทนที่จะพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ


#####


ส่วนคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง แสดงออกผ่าน 2 รูปแบบ


1. มั่นใจในตัวเองเกินร้อย 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️


# ทำให้ต้องคอยปกป้องความมั่นใจของตัวเอง หลีกเลี่ยงความล้มเหลว


# ไม่ยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมัน


# อยากประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องพยายาม


# ไม่ฟังใคร


# ทำตัวยุ่งตลอด


# ทิฐิสูง


# แพ้ไม่เป็น


# อยากพิสูจน์ความสามารถให้คนอื่นเห็น


# ขาดความใส่ใจต่อความต้องการและมุมมองของคนอื่น


# มีข้ออ้างสารพัด


2. ขาดความมั่นใจในตัวเอง 🤦🏻🤦🏻🤦🏻


# ทำให้ยอมตามคนอื่น อะไรก็ได้ไปซะทุกอย่าง ทั้งที่ใจเห็นต่าง ส่วนรวมเดือดร้อน


# ต้องการการยอมรับ และต้องการให้คนชอบ


# แคร์สายตาและคำพูดของคนอื่นมากเกิน จนไม่เป็นตัวของตัวเอง


# คิดเล็กคิดน้อย


# ทำงานเอง แม้เป็นงานที่หมอบหมายให้ลูกน้องได้ เพราะกลัวหมดความสำคัญ


# ละเลยความต้องการของตัวเอง ไม่รู้วิธีใช้ความโกรธในการสื่อสารเพื่อสะกิดเตือนเพื่อนร่วมงานที่สร้างปัญหาในงานเชิงสร้างสรรค์ กังวลถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น


# เฉื่อยชา ไร้จุดหมายในการทำงาน


แล้วความมั่นใจที่ลงตัวสำหรับคุณ หน้าตาเป็นอย่างไร?


7 views0 comments

Recent Posts

See All

คิดด้วยร่างกาย

การรับมือความเครียดในโลกปัจจุบันที่ผันผวนสูง ส่งผลให้สมองแบกรับภาระเกินกำลัง สมองเองมีข้อจำกัด ทั้งทางกายภาพและจิตใจ เช่น ประมวลความคิดได้ลดลงเวลาที่เหนื่อยล้า มีอคติทางความคิด รีบด่วนสรุป และสมองอาจม

Comments


bottom of page